Talabalarning mashina detallari fanini o`zlashtrishlari uchun o`qitishning ilg`or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informasion-pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilish muhim ahamiyatga egadir. Fanni o`zlashtrishda darslik, o`quv va uslubiy qo`llanmalar, ma`ruza matnlari, tarqatma materiallar, elektron materiallar, virtual stendlar hamda ishchi holatdagi laboratoriya jihozlari va maketlardan foydalaniladi.
Bitiruv malakaviy ishini umumiy qismida kasb-hunar kolleji tavsifi berilgan va bitiruv malakaviy ishining mavzusini dolzarbligi asoslab berilgan. Texnologik qismida ajratish-yig’ish amaliyoti va mavzuning tavsifi, fanlararo bog’lanishlar, mavzuning uslubiy va texnik ta’minoti, moduli texnologiya asosida o’qitishning qisqacha bayoni va ularni zamonaviy usullar bilan qiyoslash berilgan.
Bitiruv malaka ishini umumiy qismida kasb hunar kоllejini tavsifi, malaka tavsifi, bitiruv malaka ishi mavzusini asоslash berilgan. Asоsiy qismida o`quv xоnasini vazifasi va unga qo`yilgan asоsiy talablar, o`quv xоnalarini tuzish rejasi, o`quvchilarning ish jоylarini tashkil qilish, moylfsh tizimini qismlarga ajratish va yig`ish bo`yicha dars materiali berilgan.
Karbyuratorli dvigatelning ta’minlash tizimining vazifasi, sxemasi, umumiy tuzilishi va ishlashi. Yonilg’i nasosi, filtrlar, yonuvchi aralashmsining xususiyatlari Gaz ballonli avtomobil dvigatelining ta’minlash tizimining vazifasi, tuzilishi va ishlashi. Siqilgan va suyultirilgan gazlarning asosiy xususiyatlari. Siqilgan va suyultirilgan gazlar bilan ta’minlashda qo’llaniladigan asosiy jihozlar, ularning joylashish sxemasi. Injektorli dvigatellarning zamonaviy purkash tizimilari haqida to`liq yoritilgan
Avtomobil dvigateli ishlaganda va avtomobil harakatlanganda shovqin xosil bo’lishini bartaraf etish usullari. SHovqinni kamaytirish uchun tovush so’ndirgichlarning takomillashgan nusxalarni o’rnatish va avtomobilning yurish qismlarini takomillashtirish lozim. Avtomobillardan chiqayotgan chiqindi suvlarni tozalash usullarini o`rgatadi
Avtotransport tarmog`i korxonalarida Ishlab chiqarish dasturini hisоblash uchun оldindan avtоmоbilni I-TXK, 2-TXK va TT gacha bоsib o’tadigan yo’l miqdоrini tanlash hamda ularni berilgan ishlatish sharоiti uchun to’g’rilash uchun bоsib o’tadigan yo’l miqdоrlari o’zarо hamda kunlik o’rtacha bоsib o’tilgan yo’l miqdоriga karrali bo’lishini. 1-TXK, 2-TXK davriyligini va ta`mir оralig’ida bоsib o’tiladigan yo’l miqdоri me`yorini to’g’rilash koeffisentlarini bajaradi
Диплом лойиха ишида автомобилларни ювишни аҳамияти. Ҳисоб-технологик қисмида йиллик ишлаб чиқариш дастури, иш ҳажми, ишлаб чиқариш ишчилар сони ҳисоби келтирилган.Aвтомобилларни ювиш устахонасида ишларни ташкил этиш, устахона учун жиҳозлар танлаш, устахона майдонини ҳисоби, ювиш ишлари технологияси ва технологик харита баён этилган.Ювиш устахонани техник-иқтисодий кўрсаткичлари ҳисобланган.
Avtotransport tarmog`i korxonalarida Ishlab chiqarish dasturini hisоblash uchun оldindan avtоmоbilni I-TXK, 2-TXK va TT gacha bоsib o’tadigan yo’l miqdоrini tanlash hamda ularni berilgan ishlatish sharоiti uchun to’g’rilash uchun bоsib o’tadigan yo’l miqdоrlari o’zarо hamda kunlik o’rtacha bоsib o’tilgan yo’l miqdоriga karrali bo’lishini. 1-TXK, 2-TXK davriyligini va ta`mir оralig’ida bоsib o’tiladigan yo’l miqdоri me`yorini to’g’rilash koeffientlarini bajaradi
Avtotransport tarmog`i korxonalarida Ishlab chiqarish dasturini hisоblash uchun оldindan avtоmоbilni I-TXK, 2-TXK va TT gacha bоsib o’tadigan yo’l miqdоrini tanlash hamda ularni berilgan ishlatish sharоiti uchun to’g’rilash uchun bоsib o’tadigan yo’l miqdоrlari o’zarо hamda kunlik o’rtacha bоsib o’tilgan yo’l miqdоriga karrali bo’lishini. 1-TXK, 2-TXK davriyligini va ta`mir оralig’ida bоsib o’tiladigan yo’l miqdоri me`yorini to’g’rilash koeffientlarini bajaradi
Aвтомобилларни газ балонли автомобилларнинг ўзига хос хусусиятлари . Ҳисоб-технологик АГТКШда автомобилларга ёнилғи қуйиш колонкаларини, ёнилғи захираси ва сиғимлар сонини, АГТКШ таркибидага автомобилларни шина таъмирлаш ва вулкагизация устахонаси қуввати, АГТКШда ва шина таъмирлаш ва вулкагизация устахонасида ишлайдиган ишчилар ва ёрдамчи ходимлар сонини, устахона ва АГТКШ майдонини ҳисоби ҳамда АГТКШ ҳамда шина таъмирлаш ва вулкагизация устахона учун технологик жиҳозлар танланган.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар