Узум кўчатзорини ташкил қилиш ва кўчат етиштириш технологияси

Краткое описание:


Бугун жамиятимиз шуни англаб олдики, халтимизни яхшилаш, аҳоли турмуш даражасини кўтариш, иқтисодилтимизнинг самарадорлигини ошириш, халқимизнинг боқиш, истиқболимизни режалаш – хуллас, қандай муаммо, қандай масалани кўрмайлик, уларнинг аксарияти биринчи навбатда қишлоқ хўжалигига бориб тақалади. Ҳаммамизни боқадиган, озуқа берадиган соҳа – қишлоқ хўжалиги тармоқларидир. Мана шунинг учун ҳам модомики, фаровон ҳалт қурмоқчи эканмиз, олдимизга халқ турмушини яхшилаш мақсадини қўйган эканмиз, иқтисодий ислохотни аввало қишлоқ хўжалиги, қишлоқ ҳалти соҳасидан бошлашимиз зарур. (И.А.Каримов.1996) Шу маънода узумчилик мамлакатимиз қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоқларидан биридир. Марказий Осил шароитида хусусан Ўзбекистонда унинг ахамияти айниқса катта. Респуликамизнинг қулай табиий иқлим шароити бу ерда хилма хил узум навлари етиштириш ва турли хил махсулотлар олиш имконини беради. Ўзбекистон Республикаси амалга оширалтган аграр силсат, Республика Олий Мажлиснинг ХỊ ва ХỊỊ сессияларида қабул қилинган ―Ер кодекси‖, ―Қишлоқ хўжалик кооперативи (ширкат хўжалиги) тўғрисида‖ , ―Фермер хўжалиги тўғрисида‖ги , ―Деҳқон хўжалиги тўғрисида‖, ―Давлат ер кадастри тўғрисида‖ги бир қатор ҳукумат қарорлари мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида туб ислохотларни амалга ошириш, бу жаралнда жамоат ҳамда мулкчиликнинг турли шаклларидан фойдаланиш асосида аҳолини озиқ овқат маҳсулотларига, саноатни хом ашлга бўлган талабларини қондиришга қаратилган. Ҳозирги кунда Ўзбекистон иқтисодиѐтининг жаҳон хўжалик ва молиявий – иқтисодий тизимига интеграциялашуви чуқурлашиб бораѐтганини ҳисобга олганда, бу жараѐн, аввало, унинг оқибатлари мамлакатимизга ҳам ўз таъсирини ўтказмасдан қолмаслигини, шу боис давлатимиз раҳбари ташаббуси билан инқирозга қарши чоралар дастури ишлаб чиқилиб, амалиѐтга изчил жорий этилаѐтгани хусусида тўлиқ тушунча берадилар (Каримов.И.К 2009)Автор: Қурбонов Сухроб Турсунбоевич.
Издано: в 2014 году
Категория: Дипломная работа / Выпускная квалификационная работа
Ваш комментарий:
Введите код с картинки:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив