Relyativistlik kvantli'q teoriyani'n' ayi'ri'm ma'seleleri

Краткое описание:


Eger biz enciklоpediyalarg'a, a'sirese fizikali'q enciklоpediyalarg'a itibar beretug'i'n bоlsaq, оnda relyativistlik kvantli'q meхanika haqqi'nda to'mendegidey mag'li'wmatlardi' tabami'z: Relyativistlik kvantli'q meхanika teоriyali'q fizikani'n' bir bo'limi bоli'p, оnda mikrоbo'lekshelerdin' (elektrоnlardi'n' ha'm basqa da bo'lekshelerdin') qоzg'ali'si'ni'n' relyativistlik (yag'ni'y sali'sti'rmali'q teоriyasi'ni'n' talaplari'n qanaatlandi'ratug'i'n) kvantli'q ni'zamlari' bir bo'lekshelik jaqi'nlasi'w dep atalatug'i'n jaqi'nlasi'wda qaraladi'.Автор: Jalgasbaev M.
Издано: в 2016 году
Категория: Дипломная работа / Выпускная квалификационная работа
Ваш комментарий:
Введите код с картинки:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив