Тўкимачилик саноати махсулотлари технологияси» йўналиши бўйича таълим олаётган бакалаврлар учун Йигирув технологияси

Краткое описание:


Маъруза матнда пахтани ва кимёвий толаларни кайта тарашга тайёрлаш, кайта тараш, мащсулотни чузиш, кушиш жараёнларининг назарияси баён этилган. Ушбу жараёнларни бажаришда ишлатилаётган машина ва механизмларнинг тузилиши, уларнинг бажараётан ишлари батафсил ёритилган. Тукимачилик мащсулотларида пайдо буладиган ва уларнинг сифатини пасайтира-диган мащсулот нотекислиги, уни йУкотиш усулларига эътибор каратилган. Маъруза матн олий укув юртларининг «Тукимачилик саноати мащсулотлари технологияси» йуналиши йигириш ихтисослиги талабалари учун мулжалланган бУлиб, ундан тукимачилик саноати корхоналарида ишловчи мухандис-техник ходимлар щам фойдаланишлари мумкин.Автор: Саломова Рохила Салимовна, Гиёсова Дилфуза Раджабовна.
Издано: в 2002 году
Категория: Другие / Текст лекций
Ваш комментарий:
Введите код с картинки:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив