Тадқиқотнинг мақсади глобаллашув жараёнида ўзбек ва корейс халқлари жамоа институтлари ва миллий анъаналаридаги ўзгаришларни этнологик йўналишда очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг мақсади глобаллашув жараёнида ўзбек ва корейс халқлари жамоа институтлари ва миллий анъаналаридаги ўзгаришларни этнологик йўналишда очиб беришдан иборат.
Мазкур услубий қўлланма Жахон этнологияси фани ҳақидаги билимларни қарор топтириш, мавжуд илмий адабиётлар ва замонавий назариялар ҳамда олиб борилаётган тадқиқот ишларини ўрганиш, фан бўйича тўпланган илғор тажрибалар, кадрлар буюртмачиларининг фикр, талаб ва таклиф каби масалаларни ўз ичига қамраб олади.
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари аҳолиси ҳунармандчилигидаги трансформацион жараёнлар ХIХ асрнинг иккинчи ярми – ХХI аср бошлари тарихий давр кесимида тарихий-этнографик материаллар асосида очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари аҳолиси ҳунармандчилигидаги трансформацион жараёнлар ХIХ асрнинг иккинчи ярми – ХХI аср бошлари тарихий давр кесимида тарихий-этнографик материаллар асосида очиб беришдан иборат
Книга подробнее и точнее раскрывает сущность детей индиго, их мировоззрение; предполагает выработанный подход к взаимоотношению с поколением индиго. Содержит практические полезные советы, связанные с воспитанием новых детей.
Ushbu o‘quv qo‘llanma uch qismdan iborat bo‘lib, birinchi qismda qishloq xo‘jalik o‘simliklari zararkunandalarining morfologiyasi, anatomiyasi, bioekologiyasi va sistematikasi asoslari bayon etilgan. Ikkinchi qismda qishloq xo‘jalik o‘simliklari zararkunandalarining bioekologiyasi va ularga qarshi zamonaviy kurash tizimi to‘g‘risida, uchinchi qismda qishloq ho’jaligi fitopotologiyasi bo’yicha ma’lumotlar berilgan.
Мазкур ўқув қўлланмада этнология фанининг асослари, унинг асосий тадқиқот объекти ва му¬а쬬молари ҳамда мазкур фаннинг тарихи борасида дастлабки умумлаштирувчи маълумотлар тизимли тарз¬да баён қилинган. Шунингдек, муаллифлар то-мо¬ни¬дан илк бора этнологиянинг замонавий йўналишлари ва мактаблари, анъ¬ана¬вий ва замонавий этномаданий жараёнлар, этнос ва этниклик муам¬мосига оид қарашлар ва умуман олганда, этнология фанининг назарий-методо¬ло¬гик муаммолари янгича қарашлар асосида таҳлил этилган. Ушбу ўқув қўлланма таништирув характерига эга бўлиб, ижтимоий-гуманитар йўналишда таҳсил олаётган талабаларни этнология фанининг асосий муаммолари билан таништиради. Қолаверса, талабаларни тадқиқотчи сифатида этнографик материаллар йиғиш ва йиғилган маълумотларни мустақил таҳлил қилишга ўргатади. Қўлланма ижтимоий-гуманитар фанларга ихтисослаштирилган Олий ўқув юртларининг бакалавр ва этнология билан қизиқувчи бошқа соҳа вакиллари учун муҳим ўқув қўлланма бўлиб хизмат қилади.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар