OITS kasalligi o’ta xavfli yukumli kasallik xisoblanib, kasallikni viruslar keltirib chiqaradi. Kasallikning xavflilik darajasi shundaki, OIV virusini yuqtirgan kishi ancha vaqtgacha o’zini sog’lom xisoblaydi va shu tariqa boshqalarga xam kasallikning yuqishiga sababchi bo’ladi. Insonlar OITS xaqida gapirganda odatda juda qo’rqadilar, lekin aynan bu kasallik xaqida, uni yuqishi va oldini olish yo’llari xaqida turli ma’lumotga ega emaslar. OITS insonlar orasida mavjud ekan, undan qurqish emas, balki ximoyalanish va kasallikni oldini olishni bilishi lozim.
Refaratda favqulodda vaziyatning tavsifi, favqulodda vaziyatlar sababi va kelib chikish manbaiga ko’ra turlari, Favqulodda vaziyatlarni tarqalish miqyosiga (shikastlanganlar soniga hamda moddiy yo`qotishlar miqdoriga qarab) kura turlari, favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasining vazifasi hamda O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar davlat rezervlari yaratilishini ta`minlaydi hamda ulardan foydalanish tartiblari haqida ham ma’lumotlar berilgan.
Чидамлиликни тарбиялаш — жисмоний ҳаракат сифатида организмнинг чарчоғини енга олиш қобилиятидир. Бу марказий асаб тармоғи хусусиятларига ва энергетик алмашинувга боғлиқ. Чидамлилик шундай фазилатки, у қийинчилик билан орттирилиб, осон йўқотилади. Чидамлиликни тарбиялаётган организмда ўтаётган бир неча жараённи ажратиш мумкин: Чидамлилик жисмоний ҳаракат сифати бўлиб, одам организмининг узоқ вақт давомида мушаклар ишини фаол бажарилишида чарчашни енгиш қобилиятидир.
Тақдимотида “Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги” фанини ўқитишдаги назарий ва амалий муаммолар, янги педагогик технологиялар ва модулли ўқитиш тизими масалалари ёритилган, унинг мазмуни ва қўллаш услублари ҳақида мулоҳазалар юритилган. Интерфаол технологиялар таҳлил қилиниб услубий тавсия ва мулоҳазалар келтирилган. Буни бакалавр йўналишлари талабалари учун ўқитиладиган “Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги” фанидан “Соғлом турмуш тарзи асослари ва унинг ҳаёт фаолият хафсизлигини таминлашдаги ўрни ” мавзуси мисолида тушунтириб берилган.
Услубий қўлланмада “Ёш физиологияси ва гигиена” фанидан ҳар бир амалий машғулотнинг мақсади, керакли ўқув жиҳозлари, машғулотнинг назарий қисми ва талабалар бажариши керак бўлган топшириқлар келтирилган. Бу услубий қўлланма педагогика олий ўқув юртларининг барча бакалавр таълим йўналишлари талабалари учун мўлжалланган.
Ushbu ma’ruza matnida asosiy patologik jarayonlaming turlari, xususiy patologiya asoslari, antiseptika va aseptika, desmurgiya, shikastlanishlarda birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish, reanimatsiya asoslari, terminal holatlar, o‘tkir yurak-nafas yetishmovchiligi, o‘pka-yurak reanimatsiyasi, koma va shok, o‘tkir zaharlanishlar, bo‘g‘ilish hamda intensiv terapiya haqida ko‘nikmalar kiritilgan.
Журнал «Молодой ученый» — ежемесячное издание, организованное для того, чтобы предоставить аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам и ученым, а также студентам возможность опубликовать результаты научных исследований.
Fiziologiya fanida olib borilgan uzoq yillik tadqiqotlar va hozirgi kungacha erishilgan yutuqlarga tayanib aytadigan bo‘lsak, issiqqonli hayvonlar va odam organizmida ichki muhit suyuqliklari (qon, limfa va boshqa maxsus suyuqliklar) ularning normal hayot kechirishida juda muhim ahamiyat kab etadi.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар