Тадқиқотнинг мақсади стандарт цитогенетик усулни такомиллаштириш, Ph-позитив ва Ph-негатив сурункали миелопролифератив неоплазияларда кузатиладиган маркер ва маркер бўлмаган хромосома аберрацияларининг диагностик ва прогностик аҳамиятини баҳолашдан иборат.
Тадқиқотнинг мақсади стандарт цитогенетик усулни такомиллаштириш, Ph-позитив ва Ph-негатив сурункали миелопролифератив неоплазияларда кузатиладиган маркер ва маркер бўлмаган хромосома аберрацияларининг диагностик ва прогностик аҳамиятини баҳолашдан иборат.
Тадқиқотнинг мақсади стандарт цитогенетик усулни такомиллаштириш, Ph-позитив ва Ph-негатив сурункали миелопролифератив неоплазияларда кузатиладиган маркер ва маркер бўлмаган хромосома аберрацияларининг диагностик ва прогностик аҳамиятини баҳолашдан иборат.
Тадқиқотнинг мақсади юқори технологияли усулларни қўллаш орқали миелом касаллигини ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш, касаллик кечишини тахмин қилиш мезонларини ва даволаш курси самарадорлигини аниқлашдан иборат.
Тадқиқотнинг мақсади: сурункали миелопролифератив касалликлар билан хасталанган беморларда тромбоз ва унинг асоратларини ривожланиш хавфига гиперкоагуляция синдромининг асосий детерминант генларини таъсирини баҳолашдан иборат.
Тадқиқотнинг мақсади дизагрегацион тромбоцитопатиялар ривожланишида клиник-гемостазиологик ҳусусиятларни баҳолаш ва генетик маркерларни аниқлашдан иборат.
Тадқиқотнинг мақсади вирус этиологияли сурункали гепатит ва жигар циррозида гемостаз тизими бузилиши клиник кўриниши, коагуляцион ва томир-тромбоцитар гемостазни такомиллаштиришдан иборат.
Тадқиқот мақсади иммун микротромбоваскулит ва иммун тромбоцито-пениянинг клиник-биокимёвий ва молекуляр-генетик хусусиятларини ўрганиш асосида, касалликларнинг ривожланиши ва клиник кечишини башоратлаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.
Талабаларга анемиялар ва темир танкислиги камконлиги хакида, уларнинг таркалиши, этиологиялари, клиникаси ва замонавий даволаш принциплари хакида тушунча бериш
ривожланиб бормоқда. Геодезия, картография ва кадастр сохаларда замонавий асбоблардан янада кенгроқ фойдаланиш, ишлаб чиқариш унумдорлиги ва иш сифатини оширишда лазирли асбоблар мисол келтиришимиз мумкин.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар