Ma’ruza matnida xomashyoni sellyuloza olishga tayyorlash, sellyuloza olish, qog’oz massasini olish va uni qog’oz quyishga tayyorlash, qog’oz quyish va uni pardozlash texnologik jihozlari konstruksiyalari va ularni ishlash prinsiplari bayon etilgan. Sellyulozа - qog’oz olishda keng ishlatiladigan tipik mexanizmlar, mashina va apparatlarni izohlashga alohda e'tibor qaratilgan. Shuningdek, qog’oz olish jihozlari sohasida erishilgan yutuqlar ham aks ettirilgan.
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва заруриати. Бугунги кунда жаҳон нефть ва газ индустриясини жадал ривожланиши углеводород маҳсулотларига бўлган талабнинг мунтазам ўсиши билан боғлиқдир. Оҳирги 10 йил мобайнида дунё мамлакатларида нефть-газ қазиб олиш ҳажми 60 % га, захираларини қидириш ва разведка қилиш ишлари 3 баробар кўпайган.
Лойиханинг мақсад ва вазифалари: Турли ассортиментдаги трикотаж полотноларига гул босиш жараёнларини лойихалаш ушбу диплом лойихаси вазифасидир.
Тадқиқотнинг мақсади - дисперсли буғ-газ-суюқ ёқилғи ва сульфид-минералли тизим тармоқларидаги самарадор, хусусан: нефт ва газ тармоғида қайта ишлаш, сақлаш, металлургияда мис рудаларини флотацион бойитишга асосланган ресурстежамкор технологик ечимларни яратишдан иборат.
Respublikamizda sellyuloza–qog’oz sanoatiga aloxida e’tibor berilmoqda va bu korxonalarning rivojlanishi jadal sur’atlar bilan bormoqda. Respublika prezidenti I.A. Karimov mamlakatimizni 2014 yilda ijtimoiy–iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2015 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhum ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Maxkamasining majlisidagi ma’ruzasida 2015–yilni yuqori o’sish suratlari bilan rivojlanish, barcha mavjud imkoniyatlarni safarbar etish, o’zini o’zi oqlash, islohatlar strategiyasini izchil davom ettirish yili bo’lishini belgilab berdi. Shu bilan birga, to’qimachilik va yengil sanoatning boshqa tarmoqlarida paxta xom ashyosini yanada chuqur qayta ishlashni ta’minlash, dastlabki xom ashyoni va yarim tayyor maxsulotlarni yanada chuqur qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish, paxta sellyulozasidan yarim tayyor maxsulot emas, balki tayyor maxsulotlarni jaxon bozoriga olib chiqish kerakligini ta’kidlab o’tdi
Тадқиқотнинг мақсади ацетилен спиртлари ва диоллари, гидроксил гуруҳи тутган айрим ҳалқали бирикмалар, нефть кислоталарини ацетилен ва унинг ҳосилалари билан виниллаш жараёнларини оптималлаштириш ва технологиясини яратишдан иборат.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар