"Ўқув қўлланма Гидрометеорология касб-ҳунар коллежининг Метеоролог йўналиши бўйича таҳсил олаѐтган ўқувчиларгаи ҳамда метеорологик асбобларни ишлаб чиқувчи ва улардан фойдаланувчи мутахассисларга мўлжалланган. Амалий геофизиканинг бошқа туташ соҳалари мутахассислари томонидан фойдаланилиши мумкин. "
Standartlashtirish xaqiqiy yoki mavjud yoki sodir bo’lishi mumkin bo’lgan masalalarni yechishga, sifat esa belgilangan va mo’ljallangan ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan. Bunda standartlashtirish bo’yicha faoliyatning eng muhim natijalari mahsulot (jarayon, xizmatlar)ning o’z vazifasiga muvofiqlik darajasini oshirish, ya'ni belgilangan va mo’ljallangan ehtiyojlarni qondirishdan iborat bo’ladi.
В учебном пособии рассмотрены основные термины и определения метрологии, системы физических величин и единиц, теория погрешностей, вопросы обработки результатов измерений. Уделено внимание проблемам единства измерений и эталонам единиц физических величин, видам, методам и средствам измерений. Две главы пособия посвящены основам стандартизации и сертификации.
Тарих онгли инсонни охирги 5-6 минг йиллар давомида стандартлаштириш соҳасидаги фаолияти натижаларига оид кўплаб моддий гувоҳларни бизга қолдирган.
Ushbu magisterlik dissertatsiyasida Muvofiqlikni baholash qoidalari, tartib taomili muvofiqlikni baxolash sohasidagi tashkiliy hamda texnik talablarni, ishlarni bajarish va rasmiylashtirish tartibini, usullari o`rganilib taxlil qilingan. Taxlillar natijasiga doir ma'lumotlar keltirilgan.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар