Muxtaram yurtboshimiz o’zining “Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish – eng oily saodatdir” nomli asarida … “Maqsadimiz bolalarimiz jahon san’t olamiga chuqurroq kelib borsin, uning sir-asrorini, buyuk musiqa ijodkorlarining o’lmas merosini – bu Betxoven bo’ladimi, Shopen bo’ladimi, Motsar bo’ladimi, har tomonlama anglab yetsin, yuksak madaniyatli insonlar bo’lib kamol topsin” deya bejiz ta’kidlamaganlar
O'zbekiston Res’ublikasida keyingi yillarda barcha soxalarda siyosiy – iqtisodiy o’zgarishlar bo’lgani kabi xalq ta’limi sohasida ham katta o’zgarishlar ro’y berdi. «Ta’lim to’g’risidagi» qonun, «Kadrlar tayyorlash» Milliy dasturi»ni ro’yobga chiqarish sifat ko’rsatkichi bosqichiga kirdi.
Маскур ишда Алишер Навоийнинг мусиқа соҳасидаги илмий меросини чуқур ўрганиш, тарғиб этиш ҳамда мусиқа маданияти дарсларида тўпланган манбалардан унумли фойдаланиш,талабаларнинг билим, кўникмаларини шакллантиришда ҳамда маънавий дунёқарашини бойитиш хакида келтирилган.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар