Dunyoda integratsiyalashuv jarayoni jadal sur’atlarda davom etayotgan bugungi kunda, tabiiyki, chet tillarni mukammal biladigan mutaxassislarga ehtiyoj tobora ortib boryapti. Mamlakatimizda ta’lim tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirishda “Ta’lim to‘g‘risida”gi hamda “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” Qonunlari doirasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar muhim ahamiyat kasb etayotir.
O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati millati, irqi, tili, dini, ijtimoiy mavqyei, jinsi, ma’lumoti va siyosiy e’tiqodidan qat’i nazar, yoshlarni huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilish; milliy, madaniy an’analarning avloddan avlodga o‘tishi, yoshlarning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash, jamiyat rivojiga, ayniqsa yoshlar hayotiga oid dasturlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda yoshlarning bevosita ishtirok etishi; huquq va burchlarning, erkinlik va fuqarolik mas’uliyatining birligi kabi tamoyillarga asoslanadi.
Dunyoda kechayotgan bugungi globallashuv jarayoni har bir davlatdan xalqaro maydonda o‘z o‘rniga ega bo‘lishi uchun, avvalo, uning barqaror rivojlanishi birlamchi omil ekanini talab qilmoqda. Bunda yuksak taraqqiy etgan davlatlarning asosiy ustunligi bevosita ta’lim tizimining samaradorligi hamda shaxsni rivojlantirish bo‘yicha yaratilgan mavjud ichki imkoniyatlarga bog‘liq.
Мазкур битирув иши Softswich базасида IP-телефония тармоғида ўзаро ишлаш протоколларини тадқиқ қилиш ва баҳолаш масалаларига қаратилган. Бунда асосан IP-телефония тизимининг ишлаш тамойиллари, NGN тармоқли инфратузилма тузилишининг асосий элементи бўлган дастурий Softswich коммутатори унинг ишлаш тамойиллари ҳақида сўз юритилади
Ushbu sonimizda esa, maktabgacha ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim, rahbar va pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimidagi yutuq va kamchiliklar, dolzarb muammolar, ota-onalar va pedagoglarni o‘ylantirib kelayotgan masalalarning ba’zilari sizning hukmingizga havola qilinmoqda. Ularning huquqiy, nazariy, amaliy va tahliliy-tanqidiy nuqtayi nazardan bartaraf etish yo‘llari, ularning oldini olishga doir ilmiy-metodik maqolalar bilan tanishishingiz mumkin.
Замонавий босқичда паблик рилейшнз, яъни жамоатчилик билан алоқалар соҳасининг ўзига хос табиати, турли ташкилотларнинг жамоатчилик билан алоқа ўрнатиш шакллари ва усуллари аниқ мисоллар асосида батафсил ёритилган. Самарадорликка эришиш бўйича тавсия ва таклифлар ишлаб чиқилган
Оммавий ахборот воситаларининг тасвир билан ишлаёдиган телевидение соҳасига кириб келаётган янги тенденциялар ҳақида аторфдича маълумотлар берилган. Замонавий журналистикада вудудга келаётган жанрлар орасидагни конвергенциялашув жараёни ҳақида таҳлилий далиллар келтирилган.
Ўзбек халқининг асрлар оша яшаб ва сайқал топиб, бош маънавий меросимизни, қадриятларимизни асраб-авайлаб, келажак авлодларга етказиб борётган ноёб бир ижтимоий институт бу - маҳалладир. Маҳалланинг вужудга келиши - халқимизнинг минг йиллик тарихи билан чамбарчас боғлиқ.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар