Oqsillar

Краткое описание:


OQSILLAR. O`simliklar xujayrasining tarkibiy qismini tashqil qiluvchi organik moddalarning biri oqsillardir. Ular proteinlar ham deyiladi. Bu yunoncha "rgoGox" - birlamchi, muhim demakdir. Oqsillar bevosita tsitoplazma, yadro plazmasida, plastidalar stro-masida va boshq.a organoidlarda sintez kilinishi mumkin. Ular o`simlik xujayrasi tarkibida uglevodlar, yog`lar va boshqa moddalarga nis­batan kamrok, bulsa ham, modda almashinuvi jarayonida asosiy rol Uynaydi hamda tsitoplazma va barcha organoidlar tarkibiga kiradi. Yog`lar bilan birgalikda membranalarning asosiy tuzilmaviy tuzi-lishini hosil k.iladi va ularning tanlab utkazuvchanligini boshq.aradi. Oqsillar fermentativ xususiyatga ega, ya`ni barcha fermentlarning asosini tashqil etadi. Ular nixoyatda xilma-xil funktsiyalarni ba jaradi, kimyoviy tarkibi murakkab yuk;ori molekulali kolloid bi-rikma bo`lib, am inoki yel otalardan tashqil topgan.Автор: .
Издано: в году
Категория: Самостоятельная работа
Ваш комментарий:
Введите код с картинки:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив