"O'quv qo'llanmada O'zbekiston tuproqlarini o'rganish tarixi, O„zbekiston respublikasi landshaftlari, tuproqlarining mintaqaviy tarqalishi va klassifikatsiyasi, O'zbekiston tuproqlarining agrokimyoviy tavsifi, O'zbekiston respublikasining yer fondi to'g'risida ma'lumot berilgan. O'quv qo'llanma 5141000-Tuproqshunoslik ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan talabalarga mo'ljallangan. "
"Ushbu o'quv qo'llanmada noan'anaviy o'g'itlar, ularning ahamiyati, turlari, tarkibi, tuproq xossalariga ta'siri; noan'anaviy o'g'itlar yordamida tuproq unumdorligini oshirish; noan'anaviy o'g'it tayyorlash texnologiyasi; noan'anaviy o'g'it qo'llash bilan bog'liq ekologik muammolarga oid mavzular yoritib berilgan. O'quv qo'llanma 5A141002-Eksperimental agrokimyo magistratura mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotgan talabalarga mo'ljallangan. "
Олам тузилишининг гелиоцентрик таълимотининг вужудга келиши, очилиш босқичлари ва гелиоцентрик таълимот учун кураш масалалари.Олам тузилишини ўрганишда гелиоцентрик таълимотнинг вужудга келиш тарихи, караш-илмий дунёкарашининг асоси эканлигини аниқлаш.
Битирув малакавий ишнинг асосий мақсади академик лицейлар ўқувчиларига физика курсининг механика бўлимида динамикага оид масалаларни импульс ва энергиянинг сақланиш қонунлари асосида ечишни ўргатиш, ўқувчиларда мустақил масала ечиш қобилиятларини ривожлантиришни тадқиқ этиш ва тегишли таклифлар тайёрлашдан иборат.
Ushbu o’quv uslubiy qo’llanmada 2017 yilda yuz beradigan asosiy astronomik hodisalar to’g’risida to’la ma’lumotlar jamlangan. Ma’lumotlar asosan Buxoro shaxri uchun keltirilgan. Taqvimda nafaqat jadval ma’lumotlarini keltirish bilan cheklanilgan, balki shu ma’lumotlar to’grisida hozirgi kungacha ma’lum bo’lgan asosiy ma’lumotlar ham keltirilgan.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар