Олам тузилишининг гелиоцентрик таълимотининг вужудга келиши, очилиш босқичлари ва гелиоцентрик таълимот учун кураш масалалари.Олам тузилишини ўрганишда гелиоцентрик таълимотнинг вужудга келиш тарихи, караш-илмий дунёкарашининг асоси эканлигини аниқлаш.
Битирув малакавий ишнинг асосий мақсади академик лицейлар ўқувчиларига физика курсининг механика бўлимида динамикага оид масалаларни импульс ва энергиянинг сақланиш қонунлари асосида ечишни ўргатиш, ўқувчиларда мустақил масала ечиш қобилиятларини ривожлантиришни тадқиқ этиш ва тегишли таклифлар тайёрлашдан иборат.
Ushbu o’quv uslubiy qo’llanmada 2017 yilda yuz beradigan asosiy astronomik hodisalar to’g’risida to’la ma’lumotlar jamlangan. Ma’lumotlar asosan Buxoro shaxri uchun keltirilgan. Taqvimda nafaqat jadval ma’lumotlarini keltirish bilan cheklanilgan, balki shu ma’lumotlar to’grisida hozirgi kungacha ma’lum bo’lgan asosiy ma’lumotlar ham keltirilgan.
Akademiyaliq litseylerde Elektro magnetizm bo’liminin’ ayirim temalarin oqitiwda jan’a pedagogikaliq texnologiyadan paydalaniw usılları ha`m onın` sabaqlardın` na`tiyjeligin asırıwı, oqıwshılardın` o`z betinshe oqıw iskerligin na`tiyjeli sho`lkemlestiriwge tiyisli toplang`an ta`jiriybeler oqıtıw protsessinde qollanıw
Respublikamizda yangi ta’lim tizimiga o’tishda talabalarga fanlarni chuqur o’zlashtirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, noan’anaviy ta’lim metodlarini qo’llash hamda axborot texnologiyalaridan keng foydalanish masalasi ko’ndalang qo’yilgan.BMI da Astronomiya fanini chuqur o`zlashtirish, o`quvchilarni fanga bo`lgan qiziqishini yanada oshirish orqali yuqoridagi masalalarni xal etish yuzasidan bir qancha usullardan namunalar keltirilgan.
Кузги арпа кузги буғдойга нисбатан шўрга, шўрхокка анча чидамли. Уни сизот сувлар яқин жойлашгантупроқларда ҳам етиштириш мумкин. Унумдор, ғовак, структурали тупроқларда юқори ҳосил беради. Механик таркиби оғир, лой, ботқоқлашган, жуда шўрланган ерлар кузги арпа учун яроқсиз. Тупроқ муҳити ph 6-7 бўлиши арпа учун мақбул.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар