Forobiyning qarashlarida ezgulik bilan go’zallik ma’lum ma’noda aynanlashtiriladi, biri ikkinchisida yashovchi hodisalar sifatida talqin etiladi. Shuning uchun uning asarlarida «go’zal xatti-harakatlar», «go’zal qilmishlar» degan iboralarni ko’p uchratish mumkin. Go’zallikka yetishishni u falsafa tufayli ro’y beradi, deb hisoblaydi. Uning fikriga ko’ra, har bir narsa-hodisaning go’zalligi uning o’z borlig’ini to’la namoyon etishi va mukammallikka erishuvi bilan bog’liq.
В данной статье осуществлен подробный анализ конституционного развития Испании и выявлены политические факторы, которые напрямую и косвенно были связаны с разработкой Основного документа. Также проведена серьезная работа по определению сущности, роли и значения Конституции в жизни испанского общества.
Мазкур тадтқиқотнинг мақсади: Ғарбий Европанинг ўрта асрлардаги шаҳарларининг коммунал ҳаракатининг шакллари ва ўзига хосликларини ўрганишдан иборат.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар