Yuqori sinf o`quvchilarida tadqiqotchilik qobiliyatini shakillantirishning eng samarali metodlaridan biri. Amalda xayoliyeksperiment ikki turi qo`llanadi: birinchisi real eskperiment o`tkazish uchunamalga oshiriladigan tayyorgarlik ishining bir qismi, ikkinchisi xayotda amalgaoshirib bo`lmaydigan, ideallashgan eksperimentni tashkil qilish va o`tkazishdan iboratdir.
Первые результаты исследования соевого питания были опубликованы в 30-хгодах нашего столетия и касались использования сои у больных анемией и сахарным диабетом. оевых) при различных заболеваниях.
Bo’lajak tikuvchilik kasb egalarini o’z kasbining mohir ustasi qilib tarbiyalash, ularga tikuvchilik buyumlarini tayyorlashda kattalar va bolalar gavda turlariga qarab buyumning asos chizmalarini chizish bo’yicha zarur bilim va amaliy ko’nikmalar berishdan iboratdir. Dastur mustaqil O’zbekistonda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ga binoan mutaxassis kadrlar tayyorlashda bugungi kun talablarini hisobga olgan holda tuzilgan.
Namangan Davlat universiteti 4-bosqich Kasb ta’limi yo’nalishi talabasi Istamaliyeva Hilolaning Kostyum tarixi va kompozitsiyasi fanidan «Kompozitsiya kategoriyalari» mavzusida tayyorlagan referati talabaning mustaqil izlanishi asosida yozilgan. Referatda materialning xususiyatlari va tektonika, buyumni ishlab chiqarish texnologiyasi va tektonika, shakl va tektonika, gavda tuzilishi va tektonika, siluetlarning geometrik asosini belgilash, konstruktiv-dekorativ va dekorativ chiziqlar kabi masalalar ko’rib chiqilgan va unda keltirilgan ma’lumotlardan dars jarayonida foydalanish usuli bayon etilgan.
Mehnat ta’limi fanidan 5-siniflarda “Mаshinа, mеxаnizm, stаnоklаr vаulаrdan foydalanish” mavzusini o’qitish mavzusi nomli bitiruv malakaviy ishning maqsadi umumta’lim maktablarining mehnat ta’limi 5-sinf darslarida Mеtаlgа ishlоv bеrish stаnоklаri vа ulаr hаqidа tushunchа.
5112100-“Mehnat ta’limi” yonalishi 4-bosqich 409-guruh talabasi Bekmirzayeva Shaxnoza Shermirza qizining “Tokarlik vintqirqish stanogining vazifasi, qo’llanilishi” mavzusi bo’yichi bajargan kurs ishida mavzuga kirish, asosiy qism, Mehnat ta’limi darslarida “Tokarlik vintqirqish stanogining vazifasi, qo’llanilishi” mavzusini nazariy asoslari, Umumiy o’rta ta’lim maktablarda mehnat ta’limi mashg’ulotlarini “Tokarlik vintqirqish stanogining vazifasi, qo’llanilishi” mavzusini o’qitish metodikasi masalalariga oid materiallar tahlili va undan dars jarayonlarida foydalanish masalasi ko’rib o’tilgan.
Konstruksion materiallarni tashqi yuklama (nagruzka) ta’sirida plastik deformatsiyalash natijasida kutilgan shakl va o‘lchamli buyumlar olish texnologik jarayonga bosim bilan ishlash deyiladi.Odamlar yeramizdan bir necha ming yik avval metallarni bolg‘a bilan dastaki bolg‘alab uchliklar, yer va yog‘ochga ishlov beradigan qurollar tayyorlaganlar. Asrlar osha metallarni bosim bilan ishlash usullari takomillasha va rivojlana bordi

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар