Ушбу ўқув-услубий қўлланма бакалавриатуранинг барча йўналишларида таълим олаётган талабалар учун «Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги» фанидан ўтказиладиган амалий машғулотларини ўзлаштиришда фойдаланишга мўлжалланган.
Настоящая памятка объясняет все действия при отравлении угарным газом и утечки газа в помещении. Министерство по чрезвычайным ситуациям -http://fvv.uz/ru-mchs-preduprejdaet
Мажмуа олий таълим муассасалари ўқитувчилари ва талабалари, техника фанларни ўқитишда замонавий педагогик технологияларини қўллаш жараёнларига қизиқувчилар учун мўлжалланган.
Uslubiy qo`llanma Toshkent to`qimachilik va engil sanoat instituti bakalavr yo`nalishida tahsil olayotgan barcha talabalarni “Fuqaro muhofazasi” fanidan bilimlarini mustahkamlash maqsadida yaratilgan bo`lib, dasturda favqulodda vaziyatlar, ularning kelib chiqish sabablari va bartaraf etish usullari, hamda shunday vaziyat yuzaga kelganda aholining xatti-xarakatlari haqida to`liq va tushinarli tarzda ma`lumotlar keltirilgan hamda ularning xavfsizligini ta`minlash yuzasidan ko`riladigan choralar xaqida batafsil tushinchalar berilgan.
Tехnikа vа tехnоlоgiyani rivоjlаnishi nаtijаsidа bu shаrоitlаrgа judа kаttа e’tibоr qаrаtilmоqdа. Sаnоаt kоrхоnаlаridа ish jаrаyonlаrini to’g’ri tаshkil qilish ishchi vа хizmаtchilаrning mеhnаt shаrоitini, sоg’ligini vа ishchаnligini sаqlаsh hаmdа ulаrning хаvfsizligini tа’minlаshdа «Mеhnаt muхоfаzаsi vа ekоlоgiyasi» fаnning аhаmiyati ortib boradi.
Rеspublikamizda chuqur iqtisodiy o`zgarish bo`layotgan bir davrda, kadrlar tayyorlashning milliy dasturi kuchga kirishi, yuqoridagi fikrni amalga oshirishning dastlabki bosqichi bo`lib xizmat qiladi. Ko`p bosqichli ta'lim tizimiga binoan oliygohlarda tayyorlanadigan bakalavrlar uchun o`quv rеjasiga «Hayotiy faoliyat xavfsizligi» fanining kiritilishi bo`lg`usi mutaxassislarning bilimini chuqurlashtirilishiga yordam bеrishi so`zsizdir. Hayotiy faoliyat xavfsizligi (HFX) fanining diqqat markaziga qo`yilgan maqsad bu insonning jamiyat taraqqiyotidagi rolidir. Hayotiy faoliyat xavfsizligi-bu har qanday sharoitdagi inson faoliyatidir. Insonning hamma faol harakati (mеhnat jarayonida, dam olishda, uyda hamda sportda) uning faoliyatini tashkil qiladi.
Ҳaр бир фаннинг мақсад ва вазифаси бўлганидек замонавий фанлар табиий концепцияси фанинг мақсад ва вазифаси бизнинг қамраб турган атроф оламни яхши билишни унига меҳр-муҳаббат кўзи билан қарашни талаб этади. Бу фанни ўқиш давомида талабалар фан ютуқлари уларни замонга боғлаш ва экология, ер, сув, тупроқ, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси билан танишади ва фаннинг қадимги марказлари тўғрисида билимга эга бўлади. Марказий Осиё, Қадимги Греция ва Римда яшаган олимларнинг фикрларидан баҳраманд бўлишади.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар