Botanika

Краткое описание:


Mazkur darslik cng so’nggi, xalqaro qabul qilingan yangi ilmiy ma'lumotlar, taksonomik birliklar va tcrminlar asosida yozildi. Unda morfologiya, anatomiya, tuban o’simlikiar, yuksak o’simliklar va gcobotanika yo’nalishlariga oid matcriallar bcrilgan. Darslikning muqaddimasida botanikaga oid darslik, o’quv qo’llanma va ba'zi ilmiy, ilmiy-ommabop kitoblarda laksonomik birliklar va terminlarni yozishda yo’l qo’yilib kclinayotgan chalkashliklarni bartaraf ctishga oid fikrlar bayon ctilgan.Автор: O’. Pratov, L. Shamsuvaliyeva, L. Sulaymonov va boshq.
Издано: в 2010 году
Категория: Учебник
Ваш комментарий:
Введите код с картинки:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив